Biodades

Enric Ainsa i Puig (Barcelona, 9 d'octubre 1969) és llicenciat en filosofia amb suficiència investigadora en filosofia moral i política, consultor analista en TI, i màster MBA en direcció i administració d'empreses.

Activista i pensador polític, va ser un dels quatre fundadors de l'Assemblea Nacional Catalana. Ha publicat nombrosos articles d'opinió a la premsa catalana, tant impresa com digital i és autor dels assajos:

A l'actualitat és prevere de la Iglesia Española Reformada Episcopal (Comunió Anglicana), i president de la Comunitat Ecumènica Cristiana Jaume Masvidal (CEC-Masvidal), havent desenvolupat tasques socials i pastorals en països com Bolívia, l'Argentina, Guinea Equatorial i el Marroc, entre d'altres.

Enllaços

Cites i pensaments

Contacte