Adreces

CEC-Masvidal - EUROPE

C/ Fernando el Católico 10
22630 Biescas (Huesca) - SPAIN.

C/ Doctor Pi i Molist 14, A5
08016 Barcelona - CATALONIA.

NIF: R22(XXX)28J
Núm. Registre: 023571


Telèfon:+34 644 34 68 40

E-mail de contacte:
- info[arroba]cecmasvidal.org

Junta directiva:
- presidencia[arroba]cecmasvidal.org
- secretaria[arroba]cecmasvidal.org
- tresoreria[arroba]cecmasvidal.orgReglament General de Protecció de Dades

Protecció de dades. Política de privacitat.
Les dades proporcionades seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de CEC-Masvidal degudament inscrit en l'Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de gestionar el registre de l'usuari a la web i garantir un correcte procés de les transaccions realitzades, així com la remissió d'informació, tant de notícies pròpies com de tercers, que puguin ser del seu interès. Si no desitja la remissió d'aquesta informació, pot remetre un missatge de correu electrònic a l'adreça info [@] cecmasvidal.org
L'usuari presta el seu consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les dades recollides amb la finalitat prevista en el paràgraf anterior i perquè el mateix s'efectuï a través del proveïdor de serveis situat als Països Catalans. Així mateix vostè presta el seu consentiment perquè les dades de lliurament dels productes siguin comunicades a les empreses de missatgeria amb les que treballi CEC-Masvidal, a fi de poder remetre-li informació.
L'usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, reconeguts per l'ordenament en la següent adreça: info [@] cecmasvidal.org
CEC-Masvidal garanteix que s'han adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, es garanteix la confidencialitat de les dades personals i que no seran utilitzades per a finalitats diferents a les indicades.
De la mateixa manera, CEC-Masvidal garanteix que davant qualsevol violació en la seguretat que pugui afectar les dades personals aquesta serà notificada en un termini màxim de 72 hores a l'Autoritat de Control corresponent.
Dret a l'oblit.
És el dret que tenen els ciutadans a sol·licitar, i aconseguir dels encarregats, que les dades personals siguin suprimides quan aquestes ja no siguin necessàries per a la fi per la qual van ser reunides, per això serà suficient una notificació per part de l'usuari a través de qualsevol dels nostres mitjans digitals o físics.
Dret a la portabilitat.
CEC-Masvidal es compromet a proporcionar la informació necessària; accessos a comptes, ftp, administracions de portal, etc, que l'usuari necessiti per portar la informació que tingui a CEC-Masvidal i vulgui portar a un altre proveïdor.
Responsable del tractament de dades.
Identitat: Comunitat Ecumènica Cristiana Jaume Masvidal
Direcció: Fernando el Católico 10 - 22630 Biescas (Huesca)
Correu electrònic: info [@] cecmasvidal.org
Contacte Delegat de Protecció de Dades: info [@] cecmasvidal.org
.

Formulari de contacte