DOCUMENTS


Litúrgia de les Hores reformada-.

A tall primerenc, s’ofereix en obert la Litúrgia de les Hores reformada i en català, perquè tot cristià pugui celebrar-la en comunió i esperit ecumènics.

Per què és reformada?

Perquè arran de l’Ofici Diví de ritus catòlic-romà i en base a la seva tradició, entre d’altres:

  • S’han modificat els himnes, tot ampliant-los amb himnes d’altres tradicions.
  • S’han reformulat o suprimit totes aquelles pregàries que podien trencar l’harmonia ecumènica, bé per causa de les invocacions intercessores alienes a l’únic i etern mitjancer entre Déu i els homes (a saber, Jesucrist), bé també per causa de les invocacions particularistes a les estructures ministerials de cada comunitat eclesial, àdhuc també per causa d’invocacions en favor dels difunts.
  • S’han substituït els textos veterotestamentaris dels llibres deuterocanònics per d’altres textos que sí són dins del cànon bíblic compartit per tot el cristianisme.
  • Les benediccions han estat reformulades per encabir ecumènicament la realitat participativa de tot batejat en el sacerdoci universal de Jesucrist.
  • Les Solemnitats han estat triades en base al ‘Revised Common Lectionary(Consultation on Common Texts) en quant és un document acceptat per la majoria de confessions i espiritualitats cristianes, com a leccionari d’ordenació de l’any litúrgic.

Contingut (en format PDF):

Vigílies, Laudes, Hora Tèrcia, Hora Sexta, Hora Nona, Vespres i Completes.

Calendari litúrgic-.

Llibres d'espiritualitat de la CEC-Masvidal-.

ACCEDIU A LA NOSTRA BOTIGA VIRTUAL

AJUDA'NS A AJUDAR