Projecte 5

Excavació d'un pou d'aigua potable a la zona d'Ait Sagrogen.
Llegir-ne més

Projecte 2

Construcció de banys escolars a la zona de Thala.
Llegir-ne més

Projecte 4

Cursos online de formació a missioners al camp.
Llegir-ne més

Motivacions

Si un que té de tot en aquesta vida, davant d’un germà seu que passa necessitat, se’l mira indiferent, ¿pensareu que dintre seu pot tenir l’amor de Déu? (1Jn 3:17)

Projecte 5

Excavació d'un pou

Planificació del projecte.

Consecució de recursos.

Execució del projecte.

Finalització del projecte.

Projecte 2

Construcció de banys escolars

Planificació del projecte.

Consecució de recursos.

Execució del projecte.

Finalització del projecte.

Projecte 4

Formació per a missioners al camp

Planificació del projecte.

Consecució de recursos.

Execució del projecte.

Finalització del projecte.


Fet     En procés     Per fer     Descartat