Projectes en marxa

Estem treballant per aconseguir recursos materials, humans i tecnològics per poder aportar solucions als problemes més intensos que hi ha a la zona d'influència entre les ciutats de Fes i Taza.

El Marroc és un país que lluita per aconseguir la modernitat, amb un creixement sostingut i aperturista. La població local té el compromís de ser responsable amb llur propi futur i s'implica amb els mitjans i les solucions que aportem, gràcies a la vostra col·laboració.

Desembre 2020

5 - Excavació d'un pou d'aigua potable a la zona de Thala.

Podeu veure la fitxa, tot clicant la icona En procés

Desembre 2019

4 - Cursos online de formació a missioners al camp.

Podeu veure la fitxa, tot clicant la icona Fet

Octubre 2019

3 - Cursos de formació per a professors d'educació infantil, a Taza.

Podeu veure la fitxa, tot clicant la icona Descartat

Agost 2019

2 - Construcció de banys escolars a la zona de Thala.

Podeu veure la fitxa, tot clicant la icona Fet

Juny 2019

1 - Canalització d'aigua potable a la zona d'Ait Sagrogen.

Podeu veure la fitxa, tot clicant la icona - Fet