COM HO FEM? (CARITAT)

  • La vida comunitària

  • L'acció missional


  • «I tothom qui hagi deixat cases, germans, germanes, pare, mare, fills, o terres per causa meva, en rebrà cent vegades més i heretarà la vida eterna». (Mt 19:29)


La vida comunitària-.

Entre els membres de la comunitat, alguns poden rebre una crida més radical que els dugui a comprometre enterament llur vida a la causa del Regne de Déu. Dins de la mateixa comunitat, la CEC-Masvidal proposa un lliurament personal el qual és reconegut comunitàriament sota les denominacions d’ahat (masculí) i d’ahadessa (femení), i que serveixen per anomenar els seus ministres ordenats.

La comunitat és un espai de comunió espiritual on desenvolupar una vida religiosa compartida i de recolliment, amb unes normes de convivència organitzativa i un estil d’espiritualitat basat en la Pregària (Oració, i Litúrgia i Saltiri reformats), en la Missió (servei a Crist ressuscitat a través dels germans necessitats), i en els Sagraments (Baptisme, Eucaristia i Imposició de mans).
L'acció missional-.

La nostra estructura és senzilla i els nostres recursos minsos. És per això que ara per ara no podem desenvolupar massa projectes simultàniament en més d’un lloc.

Projectes en execució:

  • Llançadora missionera internacional

  • Editora de continguts protestants en català

Projectes recentment executats a Bata (Guinea Equatorial):

  • Suport pastoral a l’església local

  • Creació d’un menjador social

Projectes recentment presentats a Potosí – Sucre – La Paz – Cochabamba (Bolívia):

  • Suport pastoral a l’església local

  • Pla d’intervenció educativa en l’àmbit universitari empresarial
  • Creació de xarxa d’obra social


Consulteu la fitxa d’aquests projectes i l’històric d’altres projectes anteriors, des d’aquest enllaç.


AJUDA'NS A AJUDAR