QUÈ FEM? (ESPERANÇA)

Des de la confiança que l’oració culmina en el servei, i el servei neix en l’oració, la comunitat basa la seva existència en aquests dos pols: oració amb Déu, i servei als ‘germans petits’, des de la caritat i per a la caritat (= amor). Per poder servir a Déu a través dels més necessitats i febles, la comunitat treballa per desenvolupar projectes missionals i de cooperació en països empobrits. Tots i cadascun dels membres de la CEC-Masvidal, des de llurs capacitats rebudes i llur disponibilitat oferta, tenen el compromís de treball per la recerca de tot tipus de recursos (espirituals, intel·lectuals, tècnics, tecnològics, humans, econòmics i materials) que permetin executar aquests projectes de servei al proïsme.
Compromís amb l'amor-.

Entre els membres de la comunitat, alguns poden rebre una crida més radical que els dugui a comprometre enterament llur vida a la causa del Regne de Déu. Dins de la mateixa comunitat, la CEC-Masvidal proposa un lliurament personal el qual és reconegut comunitàriament sota les denominacions d’ahat (masculí) i d’ahadessa (femení), i que serveixen per anomenar els seus ministres ordenats.

Aquest terme deriva del mot אחא [ ʔaħɑʔ ], que significa “germà” en llengua aramea. L’objectiu dels germans que realitzen el compromís com a ahat és instrumentar una vida comunitària d’oració i convivència, dedicada enterament al servei missional.


AJUDA'NS A AJUDAR